Favorieten ()Vergelijking ()Zoekopdrachten ()
TOYOTA PLUS Program benefits

TOYOTA PLUS voordelen

TOYOTA PLUS voordelen

Waarborg

Tot 5 Jaar waarborg

 

Op de garantieovereenkomst zijn onderstaande garantiebepalingen van toepassing, tenzij anders is bepaald in de garantieovereenkomst.

 

Artikel 1: Inhoud van de garantie

  1. De verkoper c.q. garantieverlener hierna garantieverlener genoemd, verleent aan de koper c.q. garantienemer hierna koper genoemd overeenkomstig de bijkomende voorwaarden onder artikel 4 eengarantie voor het juist functioneren van de in artikel 2, lid 1 genoemde onderdelen en elementen gedurende de in de garantieovereenkomst genoemde looptijd. Deze garantie is verzekerd door CG Car- Garantie Versicherungs-AG, hierna CGgenoemd.
  2. Indien een van de in artikel 2, lid 1 genoemde onderdelen of elementen gedurende de looptijd van de garantie rechtstreeks en niet als gevolg van een fout in de onderdelen, waarop deze garantie niet van toepassing is, niet meer functioneert heeft de koper recht op het noodzakelijk geworden herstel in de vormvanvervangingofreparatievanhetonderdeel.Bijkomendevoorwaardenvoorgarantieclaimsisde inachtneming van de richtlijnen onder artikel 4. Hierbij zijn van toepassing de voorwaarden ten aanzien van kostenvergoeding en de grens van de vervangingswaarde  zoals genoemd in artikel  6, lid2.

Aan de garantie kunnen geen rechten worden ontleend ten aanzien van wijziging of ongedaan maken van de koopovereenkomst of wijziging c.q. verlaging van de verkoopprijs. Wanneer de reparatie twee keer is mislukt kan de koper verlangen, dat de reparatie door een andere erkende garage wordt uitgevoerd. Een eventuele aanspraak van de koper op de wettelijke garantie worden door de garantie niet uitgesloten.

  1. Tot de onder de garantie vallende reparaties worden ook gerekend test-, meet- en instel-werkzaamheden (volgens de werktijdrichtlijnen van de fabrikant) voor zover deze voor het opheffen van de betreffende schade noodzakelijk zijn en geen betrekking hebben op door de fabrikant voorgeschreven of aanbevolen inspectiewerkzaamheden, reinigingswerkzaamheden of grote dan wel kleine onderhoudswerkzaamheden. Aan de garantie kunnen geen rechten worden ontleend ten aanzien van de kosten voor bedrijfsstoffen zoals brandstoffen, olie, koel- en antivriesmiddelen, airco koudemiddel, airco olie, hydraulische vloeistoffen, smeermiddelen, reinigingsmiddelen en alle mogelijke  filters  incl inzetfilters.  Onder de garantie  vallen niet de kosten als gevolg van directe of indirecte gevolgschades  zoals  sleepkosten,  parkeerkosten,  opslagkosten, vrachtkosten, kosten voor huurauto's, milieu-toeslagen, noch vergoedingen wegens het niet kunnen gebruiken van het voertuig, de kosten voor overnachting en  de  kosten  als  gevolg  van gevolgschade veroorzaakt door niet onder de garantie vallende onderdelen. Lid 4 blijft onverkort  van kracht.
  2. Voor zover in de garantieovereenkomst afzonderlijk overeengekomen, worden kosten om mobiliteit te herstellen (bijv. sleepkosten, kosten voor reizen per trein, kosten voor huurauto's, overnachtings- en telefoonkosten)vergoed.

 

Artikel 2: Omvang, duur en geldigheid van de garantie

  1. De garantie omvat (deze lijst islimitatief):

Onderdelen

a)             Motor                                      Actuator;      ophanging/steun/bevestigung/bouten-moeren;     keerring-

huis; pakking; flens; sensorwiel; hydraulischemotorsteun; pulsgever; V-snaar spanrol/omkeerrol; carterontluchting; carter ontluchtings ventiel; krukaskeerring (versnellingsbak zijde); krukastandwiel; inwen- dige delen die met de oliecirculatie in verbinding staan; motorolie- koeler; motorophanging; motorblok; nokkenastandwiel; nokkenashuis;


 

 

oliedrukschakelaar; oliefilterhuis; olieleiding; oliepeilstok; olieniveau gever; carterpan; carterpanpakking; relais; poelie; trillingsdemper; vliegwiel met starterkrans; sensor; keerringen; oliekeerring; distributie- spanrol; spaninrichting; distributiedeksel; regelapparaat; distributie- riem; omdraaipoelie; kleppendeksel; klepsteelkeereing; starterkrans; cilinderkop; koppakking;

b)            Manuele    versnellings-         Druklager;   pakking;   dubbelekoppeling    van    dubbelkoppelingver-bak  /  automatische                  snellingsbak;              koppelomvormer;      toerentalsensor;                                                 elektronische versnellingsbak                   schakelbediening; schakelpositiesensor;stangenstelsel;oliekoeler;versnellingsbakhuis;inwendigedelenvandeversnellingsbak;

koppelingsbedienings cilinder(gever); koppelingswerk-hulpcilinder; koppelingsactuator; olieleiding; oliereservoir; carterpan; potentio- meter; schakelactuator; schakelgassensor; schakelpook; slangen; bowdenkabel; keerring-handgesch.transm.; stuurapparaat van de automatische versnellingsbak; stuurapparaat geautomatiseerde manuele versnellingsbak; keuzehendelautomaat; schakelstandpositie- schakelaar;

c)            Differentieel/tussenbak Pakkingen; flens; versnellingsbakhuis; inwendige delen vanachteras

en tussenbak; magneetventiel; sensor; oliekeerring;

d)            Aandrijfsysteem                     Asstomp; actuator; aandrijfas; homokineet;ophanging/steun/bevesti-

ging/bouten-moeren; afdichtingen; toerentalsensor (ASR); drukaccu- mulator (ASR); vrijloopnaaf; giermomentgever; haldexkoppeling; Haldex-pomp; hardyschijf (aandrijfas); hydroliekunit (ASR); cardanas; combisensor; compressor (ASR); magneetklep; hoesaandrijfas; cardanaslager/ophanglager; dwarsversnellingssensor; wiellager; wiel- naaf; sensor; regelunit (ASR); traktiestuurapparaat ASR; visco-  koppeling;

e)            Stuurinrichting                        Actuator; ophanging/steun/bevestiging/bouten-moeren;pakkingen;

drukleiding;  elektrische  stuurbekrachtiging;  elektronische  delen  van de stuurinrichting; hydropomp; kruiskoppeling; kogelkoppeling; stuurhuis met alle inwendige delen; pitmanarm; stuurhoes; stuuras; stuurkollom/as ophangsteun-geleiding; stuurdemper; hulpstuuras; oliereservoir; zuigleiding/stuurinrichting; oliekoeler servostuur; stuur- bekrachtigingsklep; oliekeerring; spanningstoename regelapparaat; spoorstang;

f)             Remsysteem                           ABS toerentalsensor; ABS hydraulischeeenheid; ABSelektronisch

stuurapparaat; expansievat; remkrachtbegrenzer; remkrachtregelaar; remkrachtversterker; remleidingen; remklauw; handremkabel; hoofd- remcilinder; pedaalgroep; wielremcilinder trommelrem;  vacuüm-  pomp;

g)            Brandstofsysteem                   AdBlue tank; aktiefkoolstof reservoir; CAN-bus; inspuitpomp;elektro-

nische delen van het motormanagement; (signaal-)geverwiel; hoge- drukpomp; impulswiel; brandstofpomp; intercooler; tank; uitlaat- gasturbo; opvoerpomp;


h)             Elektrisch   systeem              Alarminstallatie;boordcomputer;CAN-bus;elektrischebekabelingvan

het elektronische inspuitsysteem; elektromotor; elektronische delen  van de ontsteking; dynamo; dynamo vrijloop poelie; aanjagermotor; Impulsring; kabelboom; combi-instrument; combischakelaar;  lees- spoel; koplamphoogetregeling; relais; koplampsproeierpomp; sensor; claxon; startmotor; startgenerator; stuurapparaat (niet navigatie, verlichting, chassis, multimedia, radar); tankvlotter; temperatuurvoeler; gloeirelais; ruitensproeier pomp; ruitenwissermotor; Xenonlamp regelapparaat; bougiekabel;

i)              Koelsysteem                           Actuator; flens; kachelklep; kachelradiator; koelventilator;regel-

apparaat ventilator; ventilatorkoppeling; relais; sensor; temperatuur- voeler; thermoschakelaar; thermostaat; thermostaathuis; radiator (motor); waterpomp; koelvloeistofniveau gever; extra koelvloei- stofpomp;

j)              Uitlaatsysteem                       EGR-koeler; elektronische delen van hetuitlaatgasreinigingssysteem;

k)            Veiligheidssysteem                Airbag; stuurapparaat airbag; crashsensor;stekkerverbindingen;

gordelslot; gordelspanner; stuurapparaat gordelspanner; kabelboom; controlelamp; sleepringstuurwiel; schakelaar/gever; sensor; veilig- heidsriem; zit sensor; ontsteker;

l)              Aircosysteem                          Hogedrukschakelaar; airco-compressor; condensor; aircokoelventi-

lator; stuurapparaat airco; airco verdamper; bedieningspaneel automatische airco; elektrokoppeling compressor; ventilatieklep bediening stelmotor; stelmotor; regelapparaat; temperatuurvoeler; trinaryschakelaar; overdrukschakelaar;

m)          Comfortelektronica                Buitentemperatuurvoeler; body control module; elektromotorachter-

klep; ruithefmotor; ruithefschakelaar; ruithef stuurapparaat; voorruit- verwarmingselement (breuk uitgesloten); achterruitverwarmings- element (breuk uitgesloten); regensensor; schuifdakmotor; schuifdak schakelaar; sluitcilinder; zijruitverwarmingselement (breuk uitge-  sloten); stoelverwarming; schakelaar stoelverwarming; stoelver- stellingsmotor; schakelaar stoelverstelling; spiegelverwarming; spiegelschakelaar; cruise control; deur/achterklepslot; schakelaar cabriodak; ontvanger centrale deurvergrendeling; centrale deur- vergrendelings zender; centrale deurvergrendeling motor; centrale deurvergrendeling schakelaar; stuurapparaat centrale deurvergren- deling;

n)            Hybride  aandrijving              Elektrische regelapparaat van hybridevoertuig accu;hoogspanning

transformator DC/DC; hybridevoertuig accu; vermogenselektronica hybride aandrijving; spanningsomvormer; omvormer eenheid van hybridevoertuig; centraal elektronisch stuurapparaat van hybride- voertuig; 12V omvormer DC/DC;

o)            Onderstel                                 Fusee;domlager;torsieveren;electronischedemping;veren;draaipunt;

ophangrubber.silent-bloc; leiding; stuurwiel; stabilisator; stabilisator- lager; wieldraagarm;


p)            Carrosserie/                            Armsteun;        achterklepdemper;         kachelbediening;          mechanische

interieuruitrusting                stoelverstelling; schuifdak hand bediend; schuifdakframe; stoelframe; deurscharnieren; ventilatiekleppen; ruitenwissermechaniek.

De kosten van pakkingen, manchetten, askeerringen, slangen, buisleidingen, klein materiaal, bougies en gloeibougies vallen alleen onder de garantie, indien deze onderdelen als gevolg van een schade aan een  vandein artikel2lid1genoemdeonderdelenofelementennietmeerfunctioneren.

  1. De looptijd van de garantie is conform de in de garantieovereenkomst opgenomengarantietermijn.
  2. De garantie is van toepassing op het nationale grondgebied. Indien het voertuig zich tijdelijk d.w.z. maximaal6wekenoverwegendc.q.aaneengeslotenbuitenhetnationalegrondgebiedbevindt,geldtde garantie voor heelEuropa.

 

Artikel 3: Uitsluitingen

Afgezien van de oorzaken die ten grondslag liggen, is de garantie niet van toepassing bij schades:

a)      diehetgevolgzijnvaneenongeval,zijndeeenplotselingvanbuitenkomendonheil;

b)      die het gevolg zijn van moedwillige of met kwade opzet verrichte  handelingen,  ontvreemding  zoals diefstal, onbevoegd gebruik, roof en verduistering, dan wel van storm, hagel, vorst, corrosie, blikseminslag, steenslag, aardbeving, waterinfiltratie, en als gevolg van schroeien, brand ofexplosie;

c)      die het gevolg zijn van militaire handelingen van welke aard ook, burgeroorlog, binnenlandse onlusten, stakingen, uitzetting, terrorisme, vandalisme, inbeslagname of anderssoortig staatsingrijpen, dan wel van kernenergie;

d)      ontstaan tijdens het oefenen voor of deelnemen aan wedstrijden, rally's, snelheidsritten of off roadgebruik;

e)      die worden veroorzaakt door wijzigingen/reparaties aan het motorrijtuig (bijv. Tuning, V-max opheffing, Gasombouw enz.), alsmede door het inbouwen van onderdelen of accessoires die door de fabrikant niet  zijntoegestaan;

f)       die het gevolg zijn van het niet tijdig repareren van een onderdeel dat gerepareerd diende te  worden,  tenzij kan worden aangetoond, dat de schade hiervan niet het gevolg is of het desbetreffende onderdeel  op het moment van het ontstaan van de schade op zijn minst provisorisch door een voor  dit  doel opgeleide en erkende vakman wasgerepareerd;

g)      wanneer de koper/garantienemer het voertuig ten minste tijdelijk gebruikt als taxi, huurauto (met  of zonder chauffeur), lesauto, voor koerier-, expres- en pakketdiensten, voor het transport van zieken en voor professioneelpersonenvervoer;

h)      die zijn ontstaan als gevolg van het gebruik van ongeschikte brandstoffen of door het gebrek aan brandstoffen (smeermiddelen, oliën, koelwaterenz.);

i)        waarvoor een derde partij moet instaan, resp. waarvoor de herstelling in het kader van de  coulance gebeurt die toegekend is door de fabrikant voor een schade waarvoor hij alle of een deel van de kosten op zich neemt, of die toe te schrijven zijn aan een fabricage- of materiaalfout, die bij het desbetreffende voertuigtype in grote mate voorkomt (seriefouten) en waarvoor volgens soort en frequentie principieel coulance, toegekend door de fabrikant voor een schade waarvoor hij alle of een deel van de kosten op zich neemt, in aanmerkingkomt.


Artikel 4: Voorwaarden voor garantieclaims

Voorwaarden voor om het even welke garantieclaimzijn dat de koper/garantienemer:

a)      de door de fabrikant voorgeschreven c.q. aanbevolen grote en kleine onderhouds- en inspectiewerkzaam- heden conform de voorschriften van de fabrikant aan de auto laat uitvoeren en laat documenterendoor de garantieverlener of een door de fabrikant/importeur erkende dealer van het automerk. Een overschrijding van de kilometerrichtlijn van de fabrikant met maximaal 3.000 km of een overschrijding van de periodieke richtlijn van de fabrikant met maximaal 3 maanden heeft geen invloed. Wordt één van beide richtlijnen overschreden boven het genoemde maximum, volstaat dit echter reeds om een garantieclaim te beletten. Een inbreuk op de genoemde voorwaarden belet alleendan een garantieclaim, als de inbreuk  in oorzakelijk verband staat met de schade. In dit verband volstaat het dat de schade mede-veroorzaakt werd door de inbreuk. Er geldt een vermoeden van (mede-)oorzakelijk verband. De koper/garantienemer  behoudtechterhetrechtomtebewijzendatergeenoorzakelijkverbandis;

b)      nalaat de stand van de kilometerteller aan te passen en/of de kilometerteller los te koppelen. Tevens dient de koper bij defect aan of vervanging van de kilometerteller onverwijld de dealer te  informeren  met opgave van de stand van de kilometerteller op het moment van degebeurtenis;

c)      zich houdt aan de in de gebruikershandleiding van het onder de garantie vallende motorvoertuigopgenomen instructies van defabrikant.

 

Artikel 5: Overgang van rechten en verjaring

  1. Bij eigendomsoverdracht van een onder de garantie vallend motorvoertuig gaan de rechten voortvloeiendeuitdegarantieophetmomentvandeeigendomsoverdrachtoveropdenieuweeigenaar van hetmotorvoertuig.
  2. Aanspraken op grond van de garantie komen te vervallen na een termijn van 6 maanden na het ontstaan van de schade, echter uiterlijk 6 maanden na afloop van de overeengekomengarantietermijn.

 

Artikel 6: Reparatie anders dan bij de garantieverlener

  1. Totreparatiegerechtigdebedrijven

Indien de koper de reparatie niet bij de garantieverlener laat uitvoeren, is de koper verplicht deze uit te latenvoerenbijeenanderedoorde fabrikant/importeurerkendedealervanheteigen automerk.

2.   Aansprakenvandekoper

Het onder de garantie vallende arbeidsloon wordt volgens de richtlijnen van de fabrikant t.a.v. de duur van de reparatie voor 100% aan de koper vergoed. De onder de garantie vallende materiaalkosten worden conform de richtlijnen van de fabrikant t.a.v. de te repareren c.q. te vervangen onderdelen vergoed.

Indiendeverwachtereparatiekostenmeerbedragendandevervangingswaardevanhetvoertuigzalten hoogste een vergoeding worden uitgekeerd ten bedrage van de vervangingswaarde van het onder de garantie vallende motorvoertuig na aftrek van een eventueel in de garantieovereenkomst overeen- gekomen eigen risico. De bovengenoemde richtlijnen gelden ook in het geval van een reparatie uitgevoerd door de verkoper/garantieverstrekker conform artikel 1 lid2.

In geval er sprake is van een schadegeval waarvoor onder de garantie  vergoeding verschuldigd  is, zal CG  dit op verzoek van de koper/garantienemer op bindende wijze aan de dealer bevestigen en een verklaring tot overname van de kosten overeenkomstig de garantievoorwaarden afgeven. Het is een noodzakelijke voorwaarde voor iedere prestatie onder de garantie dat de reparatie daadwerkelijk uitgevoerd wordt. Uitzonderlijk kunnen prestaties onder de garantie geleverd worden zonder dat er een reparatie uitgevoerd werd door de dealer, in het geval de reparatiekost de vervangingswaarde van het voertuig en/of een uitdrukkelijk overeengekomen maximumbedrag van terugbetalingoverschrijdt.


3.   Indieningvandeclaims

De koper/garantienemer is bevoegd om alle rechten uit de verzekerde garantie in eigen naam rechtstreeks tegenover CG te doen gelden. Met het oog daarop verbindt de koper/garantienemer zich ertoe, steeds prioritair een beroep te doen op CG.

4.   Gedekterisico'senomvangvandevergoeding

CGvergoedtuitsluitendschadeindienenvoorzoverdegarantieverlenerkrachtensdeverleendegarantie de schade zou moetenvergoeden.

5.   Voorwaardenvoorgarantieclaimsvandekoper/garantienemer:

CG is met de afhandeling van de schades belast. De koper dient derhalve:

a)      de garantieverlener onverwijld  en vóórdat met de reparatie  wordt begonnen van de schade in kennis  testellen;

b)      aan vertegenwoordigers van CG dan wel door CG hiermee belaste personen medewerking te verlenen het motorvoertuig te onderzoeken en op verzoek alle informatie te verstrekken, die nodig is om de omvang van de schade vast te kunnenstellen;

c)      de schade zoveel mogelijk beperken en daarbij de instructies van de dealer op te volgen. De koper  dient verder, tenzij de omstandigheden zich hiertegen verzetten, genoemde instructies in te winnen voordat met de reparatiewerkzaamheden wordtbegonnen;

d)      de reparaties uit te laten voeren door de dealer of op diens verzoek bij een andere erkende reparateur van het eigenautomerk;

e)      de originele factuur van de reparatie met een gespecificeerde opgave van de uitgevoerde werkzaamheden, de gebruikte onderdelen en het arbeidsloon gespecificeerd naar  arbeidsuren  en kosten per uur binnen één maand na factuurdatum via de dealer naar CG te laten zenden. In het geval zoalsbeschreveninde laatste zinvan artikel6lid2moeteen offerte waaruitditblijktingediendworden. In het geval er een reparatie vereist is maar nog niet uitgevoerd werd, dan volstaat met het oog op het onderzoek en de afgifte van de verklaring tot overname van kosten door CG een offerte die de bovengenoemde vermeldingenbevat.

Pechbijstand Eurocare

Bij aankoop van een occasie Toyota gecertifieerde Toyota Plus, krijgt U de Eurocare pechbijstand (beschikbaar 24/24, 7 dagen op 7) gedurende de periode van waarborg.

Eurocare

Een probleem met uw Toyota ? contacteer Eurocare!

U bent in België, bel het gratis nummer : 0800 – 999 55

U bent in het buitenland, bel het nummer : +32-2-773 61 22

* Vanuit alle Europese landen vormt u eerst 00, met uitzondering van Finland (990).

De hulpverlening van Toyota Eurocare staat ter uwe beschikking in de volgende landen :

Andorra, België, Bosnië-Herzegovina*, Bulgarije*, Ceuta, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk (Europa) & Corsica, Gibraltar, Griekenland, Hongarije, Ierland, Ijsland*, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedonië*, Malta, Monaco, Montenegro*, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Republiek San Marino, Roemenië*, Servië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Turkije* (het Europese deel), Oekraïne, Vaticaanstad, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.

Een volledig Toyota bijstandsteam zoekt een oplossing voor uw specifieke situatie, 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar.

De uitvoering van de hulpverlening Toyota Eurocare wordt toevertrouwd aan Allianz Global Assistance België.

Ervaring leert dat de centrale van Toyota Eurocare in de vakantieperiode of bij extreme weersomstandigheden door enorme drukte soms moeilijker bereikbaar is. Hiervoor vragen wij begrip.

De medewerkers proberen u zo snel mogelijk te helpen.

 

 

 

Toyota Logo